Odstránenie nelegálnych grafitov

V roku 2018 sme v susedstve zrekonštruovanej historickej budovy gymnázia na Grosslingovej realizovali obnovu verejne priechodného dvora. S pomocou príspevku hlavného mesta sme odstránili nelegálne grafity, zrekonštruovali fasády a obnovili …

Prvá pomoc na školách

Na Slovensku študuje vyše 430.000 žiakov základných škôl. Vedeli ste o tom, že ani jedna škola nie je povinná zabezpečiť počas vyučovania prítomnosť pracovníkov, ktorí sú schopní v prípade úrazu …