Odstránenie nelegálnych grafitov

V roku 2018 sme v susedstve zrekonštruovanej historickej budovy gymnázia na Grosslingovej realizovali obnovu verejne priechodného dvora. S pomocou príspevku hlavného mesta sme odstránili nelegálne grafity, zrekonštruovali fasády a obnovili nátery objektov postavených v 60-tych rokoch v susedstve gymnázia. Finálna úprava povrchu bola ošetrená antigrafitovým náterom.

Za účelom dodržania pôvodného konceptu bola zachovaná pôvodná farebná kombinácia brán garáží a farba fasády bola zvolená tak, aby korešpondovala s budovou školy a zároveň aby vo dvore vytvárala pozitívny a teplý dojem.

Drevené brány niektorých garáží boli už v horšom stave, rozhodli sme sa pre zachovanie pôvodných materiálov a preto pri niektorých bránach sme pristúpili k náročnejšej revitalizácii.

Jedná sa o komunitný projekt v ktorom boli zapojení súkromní vlastníci ako benefitujúca strana. Mesto poskytlo dotáciu vo výške 3000 € a občianske združenie zo svojich prostriedkov doplatilo ďalších takmer 900 €.

Porovnajte si výsledok:

Garáže Grosslingova Grafity, pôvodný stav

 

Garáže Grosslingova Grafity, zrekonštruovaný stav 2018