Odstránenie nelegálnych grafitov

V roku 2018 sme v susedstve zrekonštruovanej historickej budovy gymnázia na Grosslingovej realizovali obnovu verejne priechodného dvora. S pomocou príspevku hlavného mesta sme odstránili nelegálne grafity, zrekonštruovali fasády a obnovili …