Kontakt

Kontakt

Vyplnením nasledujúceho formuláru nám odošlete email.

Tel.: +421-2-2066 4141
e-mail: info@otvorenezatvorky.sk


Poštová adresa

)( otvorené zátvorky
#333
Dunajská 39
811 08 Bratislava


Impressum

Občianske združenie zapísané v registri MV SR dňa 9. marca 2016,  č.sp.: VVS/1-900/90-48359
IČO: 50231651

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK23 8330 0000 0020 0146 2468
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Predseda združenia: Branislav Turek
Výbor: Jarmila Oslanská, Oliver Turek