Realizované projekty

Podarilo sa

8
Podporených subjektov
3875
Podporená suma
124
Prijatý podiel dane
1100
Prijatá hodnota darov
Blog

Najnovšie články

2% dane

2% dane

Naša registrácia 2% dane Naďalej môžete rozhodnúť o použití časti vašej zaplatenej dane. Po vyplnení tlačiva na 2% dane a jeho následnom spracovaní Finančnou správou nám budú poukázané prostriedky z …

Odstránenie nelegálnych grafitov

V roku 2018 sme v susedstve zrekonštruovanej historickej budovy gymnázia na Grosslingovej realizovali obnovu verejne priechodného dvora. S pomocou príspevku hlavného mesta sme odstránili nelegálne grafity, zrekonštruovali fasády a obnovili …

Prvá pomoc na školách

Na Slovensku študuje vyše 430.000 žiakov základných škôl. Vedeli ste o tom, že ani jedna škola nie je povinná zabezpečiť počas vyučovania prítomnosť pracovníkov, ktorí sú schopní v prípade úrazu …