2% dane

Naša registrácia 2% dane

Naďalej môžete rozhodnúť o použití časti vašej zaplatenej dane. Po vyplnení tlačiva na 2% dane a jeho následnom spracovaní Finančnou správou nám budú poukázané prostriedky z vami zaplatených daní.

Údaje, ako nám môžete poukazovať vaše 2% dane:
Obchodné meno (Názov): )( otvorené zátvorky
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50231651
(SID-nevypĺňa sa)
Sídlo: Dunajská 39, 811 08 Bratislava – Staré mesto

Overiť si môžete našu registráciu tu: Notárska komora – Informácie o určenej právnickej osobe.

Ďakujeme!

Čo spravíme s vašimi príspevkami zo zaplatenej dane?

Väčšina príspevkov 2% dane sú bežní ľudia s bežným platom, ktorých ročný príspevok sa pohybuje v desiatkach eur. Z malých príspevkov sa snažíme spraviť kôpku. Prevádzku OZ robíme podľa možnosti s minimálnou réžiou, ktorú zväčša tvoria len povinné poplatky za notársky register príjemcov podielu dane a drobné náklady. Pre zvyšok hľadáme zmysluplné projekty.

Väčšie príspevky dokážeme adresovať podľa želania poskytovateľa. Ak teda napríklad máte poukázateľný podiel vo výške niekde nad 100 €, môžeme spoločne predebatovať projekt, kam by sme mali takéto prostriedky nasmerovať.

Ak sa chcete spýtať priamo, čo s peniazmi robíme, neváhajte nám zatelefonovať alebo napísať. Budeme otvorení.

Podnikatelia – fyzické a právnické osoby

Súčasťou formulárov daňových priznaní fyzických alebo právnických osôb sú aj kolónky na vyplnenie poukázania 2% zo zaplatenej dane. U právnických osôb je táto možnosť aj z minimálnej daňovej povinnosti (tzv. daňovej licencie), preto vás prosíme, aby ste nám venovali aj minimálnu čiastku.
V údajoch o príjemcovi vyplňte údaje nášho občianskeho združenia, tak ako je uvedené vyššie.


Dobrovoľníci môžu poukázať až 3% dane!

K tomu aby ste mohli poukázať až 3% z daní potrebujete jedno z nasledovných potvrdení. V prípade, že ste si nie istý ako a ktoré potvrdenie vybaviť, kontaktujte nás prosím.


Veľmi pekne vám ďakujeme za všetky príspevky, aj za tie najmenšie možné!